Värmlandskooperativen

Innovativa idéer och/eller nya affärsidéer efter sommaren

Läs mer genom att klicka på bilden.

vinnova

Hållbar ägararkitektur för Sverige

Läs mer genom att klicka på bilden.

En ny lag om ekonomiska föreningar – hur berörs du?

Läs mer genom att klicka på bilden.

Är du intresserad av att veta mer om ekonomisk förening som företagsform/kooperativt företagande?
Vi påstår att den kooperativa formen skapar unika möjligheter för nyföretagande där delaktighet och demokrati är viktiga byggstenar.

Innovativa idéer och/eller nya affärsidéer efter sommaren

Skrivet den: 11 augusti 2016
vinnova

Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta kooperativa företag/ekonomiska föreningar. Vi erbjuder också IP- och innovationscheckar på uppdrag av Vinnova om max 100 000 kr till kooperativa företag. Kontakta oss för mer information.

Hållbar ägararkitektur för Sverige

Skrivet den: 13 juni 2016

Idéskriften från Global utmaning av Sophie Nachemson-Ekwall uppmanar till samtal med utgångspunkt i en pluralism av organisationsformer, företagarnas och den värdeburna sektorns gemensamma förmåga att bidra till värdeskapande. Redan i författarens förord menar hon att ”den icke vinstdrivna och idéburna sektorn, som är central som alternativ ägarform i många västerländska ekonomier, har som en följd av politiska låsningar inte kunnat växa i Sverige. Vidare att personalägande finns knappt alls, trots att det är en snabb rörelse internationellt och lämpar sig väl för Sveriges förflyttning mot kunskapsekonomin.”

Rapporten innehåller flera förslag till förändringar vari den sociala ekonomin och civilsamhället aktörer är inkluderade i resonemanget på ett sätt vi allt för ofta saknat.
Vi noterar också att vår egna rapport ”Together – som alternativ vid företagsnedläggningar och generationsskiften” i mångt rimmar med intuitionerna till det samtal idéskriften bjuder in till.

Ta del av idéskriften ”Hållbar ägararkitektur för Sverige” här.

Kooperation – en del av framtiden?

Skrivet den: 21 maj 2016
news_EnDelAvFramtiden

Skriften vänder sig i första hand till dig som har intresse av för kooperation och söker perspektiv och inspiration.
Den tar upp frågor om var kooperationen står idag relaterat till samhällsutvecklingen liksom fråga om vart vi är på väg.

Ladda hem PDF-fil här.

Vem gör vad?

Skrivet den: 4 maj 2016
news_vemgorvad

På vilket sätt kan olika myndigheter samverka och stödja civilsamhället? Här hittar ni en ”Vem gör vad?” guide.

En ny lag om ekonomiska föreningar – hur berörs du?

Skrivet den: 14 april 2016

Den 1 juli trädde en ny lag om ekonomiska föreningar i kraft. Det betyder bl.a. att det blir lättare att ta in externt kapital, att kommunicera digitalt och att ändra sina stadgar. Befintliga ekonomiska föreningar kan behöva anpassa sina stadgar. I de fall en befintlig ekonomisk förening har bestämmelser i stadgarna som strider mot lagen måste ändringen göras före första juli 2018. Då det ofta krävs två föreningsstämmor för att ändra stadgar kan det vara klokt att ta tag i detta omgående.

Värmlandskooperativen planerar för ”paketlösningar” i syfte att underlätta dessa processer. Vi kommer kontakta ekonomiska föreningar i länet med erbjudanden. Detta kommer också framgå på hemsidan och på Facebook.

Läs mer på regeringen.se.

Toolkit från IKA

Skrivet den: 13 april 2016
news_toolkit

Internationella kooperativa alliansen erbjuder ett ”Toolkit”

– Egen .coop-domän kostnadsfri första året
– Banderoller
– Filmer etc.

Tryck på ”Toolkit knappen” i högra kolumnen och läs själv (finns på svenska).

Verksamhetsberättelse 2015

Skrivet den: 29 mars 2016
news_vp2015

Ta del av Värmlandskooperativens verksamhetsberättelse för 2015: Ladda hem (PDF-fil).

Förorterna som moder Svea glömde

Skrivet den: 9 mars 2016
news_JanEdling
Jan Edling, känd samhällsdebattör har nyligen kommit med rapporten
integrationspolitiken” Kom och lyssna på Jan Edling vid vår nästa KoopSam
sallads lunch – 15 april. Läs mer här.

Nominera/sök 2016 års KoopSam stipendium

Skrivet den: 8 mars 2016
news_KoopSam
Vi söker ”Årets Kooperativ i

Värmland” samt Årets Kooperativa eldsjäl.

Läs mer om stipendiets storlek och hur du nominerar/ söker här.
Sista nomineringsdag är 20 maj 2016

LokalLojal

Skrivet den: 10 februari 2016
LokalLojal
LokalLojal är ett initiativ i syfte att stärka lokal konsumtion liksom lokala affärer vi gillar.
Läs mer här.