Värmlandskooperativen

Kooperation – en del av framtiden?

Läs mer genom att klicka på bilden.

news_EnDelAvFramtiden

Vem gör vad?

Läs mer genom att klicka på bilden.

news_vemgorvad

En ny lag om ekonomiska föreningar

Läs mer genom att klicka på bilden.

Är du intresserad av att veta mer om ekonomisk förening som företagsform/kooperativt företagande?
Vi påstår att den kooperativa formen skapar unika möjligheter för nyföretagande där delaktighet och demokrati är viktiga byggstenar.

Kooperation – en del av framtiden?

Skrivet den: 21 maj 2016
news_EnDelAvFramtiden

Skriften vänder sig i första hand till dig som har intresse av för kooperation och söker perspektiv och inspiration.
Den tar upp frågor om var kooperationen står idag relaterat till samhällsutvecklingen liksom fråga om vart vi är på väg.

Ladda hem PDF-fil här.

Vem gör vad?

Skrivet den: 4 maj 2016
news_vemgorvad

På vilket sätt kan olika myndigheter samverka och stödja civilsamhället? Här hittar ni en ”Vem gör vad?” guide.

En ny lag om ekonomiska föreningar

Skrivet den: 14 april 2016

Den 1 juli träder en ny (moderniserad) lag om ekonomiska föreningar i kraft. Samtliga ekonomiska föreningar bör under de kommande åren göra en översyn av sina stadgar. Värmlandskooperativen kommer att ta fram modeller och koncept i syfte att underlätta föreningarnas anpassningar. Mer information kommer i höst.

Läs mer på regeringen.se.

Toolkit från IKA

Skrivet den: 13 april 2016
news_toolkit

Internationella kooperativa alliansen erbjuder ett ”Toolkit”

– Egen .coop-domän kostnadsfri första året
– Banderoller
– Filmer etc.

Tryck på ”Toolkit knappen” i högra kolumnen och läs själv (finns på svenska).

Verksamhetsberättelse 2015

Skrivet den: 29 mars 2016
news_vp2015

Ta del av Värmlandskooperativens verksamhetsberättelse för 2015: Ladda hem (PDF-fil).

Förorterna som moder Svea glömde

Skrivet den: 9 mars 2016
news_JanEdling
Jan Edling, känd samhällsdebattör har nyligen kommit med rapporten
integrationspolitiken” Kom och lyssna på Jan Edling vid vår nästa KoopSam
sallads lunch – 15 april. Läs mer här.

Nominera/sök 2016 års KoopSam stipendium

Skrivet den: 8 mars 2016
news_KoopSam
Vi söker ”Årets Kooperativ i Värmland” samt Årets Kooperativa eldsjäl.
Läs mer om stipendiets storlek och hur du nominerar/ söker här.
Sista nomineringsdag är 20 maj 2016

LokalLojal

Skrivet den: 10 februari 2016
LokalLojal
LokalLojal är ett initiativ i syfte att stärka lokal konsumtion liksom lokala affärer vi gillar.
Läs mer här.

Internationell utblick

Skrivet den: 10 februari 2016
SvenskKooperation
Svensk kooperation har en presenterat en ”internationell utblick”.
Läs om kooperation i internationellt perspektiv här.

Rapport från Europeiska rådet

Skrivet den: 1 januari 2016
ecceu
Europeiska rådet har i rapport (7 december 2015) uppmanat medlemsstater att främja den sociala ekonomin på flera punkter, bl.a:

 

  • Att etablera lokala, regionala, nationella och europeiska program och strategier för att stärka social ekonomi, socialt entreprenörskap och social innovation och analysera vilka finansiella system som är bäst lämpade för stöd.
  • Att bidra till att synliggöra och sprida sektorns framgångar.
  • Att bidra till att samla nationell och europeisk statistisk för att stärka evidensen om den sociala ekonomins bidrag till social sammanhållning och ekonomisk tillväxt.
  • Att fortsätta skapa ekosystem för sociala företag och stärka dem som katalysatorer för sociala innovationer, genom ex sociala företagshubbar, inkubatorer etc.
  • Att nyttja de möjligheter att stötta den sociala ekonomin som finns genom offentlig upphandling.
  • Att främja samverkan mellan sociala företag och traditionella vinstdrivande företag genom ex sociala ”intra-prenörskap”.
  • Att överväga behovet att sätta upp särskilda garantischeman för att bemöta investerares risktagande.

Hela rapporten finns att läsa här (PDF-fil).