Värmlandskooperativen

Två försök att påverka politiken!

Läs mer genom att klicka på bilden.

Innovativa idéer och/eller nya affärsidéer efter sommaren

Läs mer genom att klicka på bilden.

vinnova

En ny lag om ekonomiska föreningar – hur berörs du?

Läs mer genom att klicka på bilden.

Är du intresserad av att veta mer om ekonomisk förening som företagsform/kooperativt företagande?
Vi påstår att den kooperativa formen skapar unika möjligheter för nyföretagande där delaktighet och demokrati är viktiga byggstenar.

Två försök att påverka politiken!

Skrivet den: 22 november 2016

Vi gör nu ett inspel till Landsbygdskommittén baserad på personalövertagande som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften, läs vårt inspel här. Vi försöker också påverka den skatteproblematik kopplat till att avdragsrätten baseras på statslåneräntan i konsumentkooperativ.
Något som hämmar en utveckling av bl.a. kooperativa solenergiparker. Läs vår promemoria här.

KoopSam salladslunchseminarium 18 november

Skrivet den: 20 oktober 2016
Salladslunchseminarium

Stina Höök, regionråd Region Värmland och Peter Franke, chefredaktör Värmlands Folkblad delger oss sina tankar om nutid och framtid vari de särskilt är ombedda att beakta civilsamhällets och kooperationens roll och betydelse. Träffen är avgiftsfri – vi bjuder på lunch.

Läs mer och anmäl dig här!

KoopSam-stipendiet 2016

Skrivet den: 14 oktober 2016
Salladslunchseminarium

John Moose/Anlesser och Ingmar Hulting är årets KoopSam stipendiater.

”A folk band from Sweden called John Moose pre-released their first album on a mobile app that fans can only listen to from a forest.” skrev Time Magazine i samband med skivlansering av John Moose/ Anlesser’s debutplatta.

Läs motiveringar här.

Hållbar ägararkitektur för Sverige

Skrivet den: 29 augusti 2016

Välkommen att lyssna till Sophie

Nachemson-Ekwall och hennes rapport på uppdrag av Tankesmedjan Global Utmaning som blev en av ”snackisarna” på Almedalsveckan. 14 oktober. Seminariet arrangeras av KoopSam Värmland i samverkan med Karlstad Universitet och IF Metall. Seminariet är avgiftsfritt och vi bjuder på salladslunch.

Ladda hem inbjudan här.
Sophies rapport hittar du här.

Innovativa idéer och/eller nya affärsidéer efter sommaren

Skrivet den: 11 augusti 2016
vinnova

Vi erbjuder avgiftsfri rådgivning till de som vill starta kooperativa företag/ekonomiska föreningar. Vi erbjuder också IP- och innovationscheckar på uppdrag av Vinnova om max 100 000 kr till kooperativa företag. Kontakta

oss för mer information.

Kooperation – en del av framtiden?

Skrivet den: 21 maj 2016
news_EnDelAvFramtiden

Skriften vänder sig i första hand till dig som har intresse av för kooperation

och söker perspektiv och inspiration.
Den tar upp frågor om var kooperationen står idag relaterat till samhällsutvecklingen liksom fråga om vart vi är på väg.

Ladda hem PDF-fil här.

Vem gör vad?

Skrivet den: 4 maj 2016
news_vemgorvad

På vilket sätt kan olika myndigheter samverka och stödja civilsamhället? Här hittar ni en ”Vem gör vad?” guide.

En ny lag om ekonomiska föreningar – hur berörs du?

Skrivet den: 14 april 2016

Den 1 juli trädde en ny lag om ekonomiska föreningar i kraft. Det betyder bl.a. att det blir lättare att ta in externt kapital, att kommunicera digitalt och att ändra sina stadgar. Befintliga ekonomiska föreningar kan behöva anpassa sina stadgar. I de fall en befintlig ekonomisk förening har bestämmelser i stadgarna som strider mot lagen måste ändringen göras före första juli 2018. Då det ofta krävs två föreningsstämmor för att ändra stadgar kan det vara klokt att ta tag i detta omgående.

I postat brev till kooperativa företag/ekonomiska föreningar framgår på vilket vis Värmlandskooperativen kan vara behjälpliga med stadgejusteringar. Läs brevet här.

Läs mer på regeringen.se.

Toolkit från IKA

Skrivet den: 13 april 2016
news_toolkit

Internationella kooperativa alliansen erbjuder ett ”Toolkit”

– Egen .coop-domän kostnadsfri första året
– Banderoller
– Filmer etc.

Tryck på ”Toolkit knappen” i högra kolumnen och läs själv (finns på svenska).

Verksamhetsberättelse 2015

Skrivet den: 29 mars 2016
news_vp2015

Ta del av Värmlandskooperativens verksamhetsberättelse för 2015: Ladda

hem (PDF-fil).