Årets kooperativ och årets kooperativa eldsjäl.

Koopsam Värmland har idag utdelat 10 000  kr respektive 5 000 kr i den årligen återkommande Stipendieutdelningen till årets kooperativ respektive årets kooperativa eldsjäl. Till årets kooperativ utsågs Karlstad Bilkooperativ och till årets kooperativa eldsjäl utsågs Birgitta Eklund.

Motivering till årets kooperativ

Årets kooperativ 2017 verkar i syfte att tillvarata bilens alla fördelar samtidigt som man vill minska dess nackdelar. Man konstaterar att en genomsnittlig privatägd bil står still i mer än 23 timmar per dygn och kostar dess ägare stora pengar såväl i körning som då den står parkerad.

Årets kooperativ är organiserat så att bilkostnader fördelas efter nyttjandegrad. Faktum är att det går 15 medlemmar på en bil, att man räknar med att en bil i kooperativet ersätter 7-8 privatägda bilar, till gagn för plånböcker, medlemmar och miljön. Eller som det står på kooperativets hemsida;

Du slipper bränslenotor, räntor och amorteringar. Du slipper däckbyten, besiktningar och verkstadsbesök. Välj blad fräscha bilar efter behov, boka på nätet och betala i efterskott.

Bilarna byts ut efter tre år och just nu är planen att efter sommaren 2018 helt ha övergått till biogasbilar.

Årets kooperativ konstaterar också, med koppling till det ökade intresset för delningsekonomi, att den kooperativa formen är en utmärkt organisationsform i sådana sammanhang där medlemmar tillsammans blir resurseffektiva samtidigt som gemensamma resurser fördelas solidariskt.

Årets kooperativ bidrar således till den internationella målbilden om att kooperativa företag bygger en bättre värld!

Årets kooperativ 2017 startade sin verksamhet 1999 och heter Karlstads bilkooperativ.

Motivering till årets kooperativa eldsjäl

Årets kooperativa eldsjäl har i många sammanhang, under många år, varit en förkämpe, en stark röst, för de mindre lokalsamhällena och då inte minst för Skillingmark. Vår eldsjäl är en eldsjäl som möts med respekt bland beslutsfattare och politiker. Vi menar att hon ställer krav på politiken och beslutsfattare men också på landsbygdsborna själva och därigenom visar tydligt att en levande landsbygd är ett delat ansvar.

Vår eldsjäl åtnjuter ett förtroende och möts med respekt också långt utanför Värmlands gränsen.

Vår eldsjäl har idag ett starkt engagemang i Skillingmarks enda återstående dagligvarubutik. Hon är aktiv som butiksråd liksom i Coop Värmlands förvaltningsråd. Hennes engagemang för den egna butiken överskrider med råge de förväntningar man kan ställa på förtroendevalda.

2017 års kooperativa eldsjäl heter Birgitta Eklund.

Kontaktpersoner

KoopSam/Värmlandskooperativen

Leif Tyrén, 070-5625637

Årets kooperativ 2017 – Karlstad bilkooperativ

Fredrik Holm, 0733-308158

Årets kooperativa eldsjäl

Birgitta Eklund, 076-7638822


Kontakt

   Bryggaregatan 11, 653 40, Karlstad

   054 - 18 37 40

   förnamn@varmland.coop

Dataskyddsförordningen, GDPR

Läs mer om hur Värmlandskooperativens hanterar personuppgifter och avanmäl dig från vår digitala kontaktdatabas här.

Följ oss på facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.