Dataskyddsförordningen, GDPR och Värmlandskooperativens hantering av personuppgifter

Värmlandskooperativen, en del av Coompanion, tillhandahåller rådgivning, information och utbildning inom företagande och entreprenörskap företrädelsevis inom kooperativt företagande och annat företagande inom den sociala ekonomin. Tillsammans med övriga 24 regionala Coompanionkontor utgår verksamheten från en statlig förordning, i Värmland medfinansierad av bl.a. Region Värmland. Verksamheten utgår i olika tider också från olika uppdrag och projekt vilka ibland finansieras av olika myndigheter och/eller kommuner liksom av olika europeiska fonder och initiativ.

I syfte att dels kunna tillhandahålla information, erbjudanden om utbildningar etc. samt i syfte att kunna återrapportera verksamhet och resultat sparar Värmlandskooperativen personuppgifter i digital kontaktlista i form av adresslistor för e-post.

De personuppgifter som sparas i vår digitala kontaktdatabas är:

för- och efternamn
kontaktuppgifter så som telefonnummer, adress och e-postadress.
företagstillhörighet

Om du inte vill att dina kontaktuppgifter ska finnas i Värmlandskooperativens digitala kontaktdatabas klicka här.

Vår återrapportering av rådgivning och dataskyddsförordningen

Vår rådgivning ska enligt förordningen återrapporteras till Tillväxtverket som utöver namn och kontaktuppgifter också önskar få in personnummer. I samband med rådgivningsärenden kommer du som kund få del av denna information och skriftligen godkänna alternativt avvisa att vi delger Tillväxtverket sådana uppgifter.

Hantering av bilder på Värmlandskooperativens informationsskrifter, hemsida och i sociala medier

I syfte att producera kvalitativa informationsskrifter, påvisa aktuella händelser etc. önskar vi ibland komplettera skriven text med bilder. Värmlandskooperativen rutiner är att begära skriftliga intyg inför en eventuell publicering.

Övrigt

Har du frågor eller önskar mer information om Värmlandskooperativen arbete relaterat till dataskyddsförordningen, GDPR – kontakta verksamhetsledare Leif Tyrén på leif@varmland.coop


Kontakt

   Bryggaregatan 11, 653 40, Karlstad

   054 - 18 37 40

   förnamn@varmland.coop

Dataskyddsförordningen, GDPR

Läs mer om hur Värmlandskooperativens hanterar personuppgifter och avanmäl dig från vår digitala kontaktdatabas här.

Följ oss på facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.