Kooperativt företagande för inkluderande tillväxt

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska Unionen, regionala utvecklingsfonden, Region Värmland samt Konsum Värmland, OK Värmland, HSB Värmlandskooperativen Riksbyggen och Värmlandskooperativen samordnat inom KoopSam.

Projektperiod

2015-08-01 – 2018-06-31

Övergripande målsättning

Syftet med projektet är att lyfta det kooperativa företagandet till en högre tillväxtnivå till gagn för smart hållbar tillväxt för alla.

Projektmål

Projektmålet är att undanröja hindren i form av okunskap och råda bot på bristen av fungerande affärsmodeller så att fler kooperativa företag startas och utvecklas.

Delmål

Projektet är uppbyggt med flera delmål varav de mera omfattande delmålen är:

Delmål 1

Utveckla ett effektivt och kvalitetssäkrat rådgivningssystem som säkerställer att alla oavsett ålder kön, bransch, etnisk bakgrund, geografisk hemvist eller marknadsområde har tillgång till rådgivning med hög kvalitet för att förverkliga sina idéer. Arbetet innefattar också IT baserade rådgivningssystem.

Delmål 2

Utveckla nya kooperativa affärsmodeller inklusive modeller med bäring på samhälls- entreprenörskap och sociala innovationer.

Delmål 3

Åstadkomma ett kunskapslyft beträffande kooperativt företagande hos politiker och tjänstemän i kommuner och landsting (stödjare och beställare) tjänstemän och beslutsfattare i banker och andra kreditgivare (möjliggörare) , andra företagsstödjande organisationer. Kunskapslyftet kan i sin förlängning bidra till att allmänheten får ökad förståelse för företagande och då i synnerhet kooperativt företagande.

Delmål 4

Förstärka nätverken kring kooperativt företagande och underlätta möten, skapa forum och nätverk för att korta avstånd och sammanföra forskningsmiljöer och enskilda forskare med näringsliv, offentlig sektor och den sociala ekonomin nationellt och internationellt.

Information

Projektet kommer att redovisas i form av lägesrapporter vilka kommer anslås på Värmlandskooperativens hemsida.

Vill du och/eller din organisation få del av projektet, få mer information, deltaga i projektaktiviteter eller nyttja projektet i samband med ”egna” aktiviteter etc. Är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Kontakta Värmlandskooperativen på telefon 054 – 18 37 40.
Du kan också kontakta projektansvarig Leif Tyrén på 070 – 5625637 alternativt leif@varmland.coop.


Kontakt

   Bryggaregatan 11, 653 40, Karlstad

   054 - 18 37 40

   förnamn@varmland.coop

Dataskyddsförordningen, GDPR

Läs mer om hur Värmlandskooperativens hanterar personuppgifter och avanmäl dig från vår digitala kontaktdatabas här.

Följ oss på facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.