Olika kooperativa företag

Man brukar ofta prata om fyra övergripande kooperativa modeller, beroende på vilka verksamheter eller behov man tar sin utgångspunkt i.

1. Arbetskooperativ/medarbetarägda företag.

Denna form passar er som vill starta eget företag tillsammans på lika villkor, en medlem en röst. Ni måste minst vara tre personer som bildar en styrelse, vilket inte är det samma som att alla måste vara aktiva i företagets dagliga drift – även om målet ofta är att alla efter en igångsättningsperiod också arbetar inom företaget.
Arbetskooperativ finns i de flesta branscher vari kooperativets ägare ofta lyfter fram den demokratisk beslutsprocessen, att man delar glädje och risker på lika villkor som framgångsfaktorer. Arbetskooperativ med verksamheter inom skola-, vård- och omsorg benämns ofta som personalkooperativ. För människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden finns en utvecklad modell av arbetskooperativ – arbetsintegrerande sociala företag, ASF (länk)

2. Konsumentkooperativ

I denna form är det konsumenterna som har behov att samordna sig. Klassiska exempel är t.ex. OK Värmland och Konsum Värmland. Nutida vanliga behov kan vara behov av fiber/bredband och man startar lokala fibernätsföreningar. Energikooperativ, t.ex. vind- eller solcellskooperativ liksom föräldrakooperativa förskolor och skolor är andra exempel. Tillsammans skapar man ett kooperativ i syfte att lösa gemensamma behov.

3. Producentkooperativ / företagsamverkan

När befintliga företag vill samverka i organiserad form är ekonomisk förening ett vanligt förekommande val. Det kan handla om gemensam marknadsföring, gemensamma lokaler eller specifika utvecklingsfrågor. Sådana exempel är Nordic Innovation Food Arena, NIFA liksom Form i Värmland och Konsthantverkarna.

4. Bygde- och samhällskooperativ

Utgångspunkten är ofta av mera övergripande karaktär, man vill vända befolkningsutvecklingen, skapa levande lokalsamhälle, tillsammans i lokalsamhället ”rädda kvar” verksamheter eller utveckla nya.


Kontakt

   Bryggaregatan 11, 653 40, Karlstad

   054 - 18 37 40

   förnamn@varmland.coop

Dataskyddsförordningen, GDPR

Läs mer om hur Värmlandskooperativens hanterar personuppgifter och avanmäl dig från vår digitala kontaktdatabas här.

Följ oss på facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.