Socialt företagande

Socialt företagande kan i sin vidare definition beskrivas som företagande med socialt ansvar och därmed inkludera många olika företag och andra producerande organisationer. En del av dessa företag är så kallade arbetsintegrerande sociala företag, ASF och det är dessa företag texten nedan beskriver.

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF är ett företagande som i första hand lämpar sig för människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden och har möjlighet till olika former av försörjningsstöd kopplat till arbetsförmedling, försäkringskassa eller kommunens sociala enhet.

På sociala företag utgår man från 100% av vars och ens förmåga vilket i praktiken betyder att man startar och driver ett företag på affärsmässiga villkor vari medlemmarna deltar i verksamheten utifrån förmåga.
Att starta och driva ett socialt företag kräver att man har kunskaper om företagande, att man har en affärsidé och att man som i alla andra företagare arbetar fram en affärsplan.
Värmlandskooperativen har utvecklat en modell/utbildning för framväxt av sociala företag som används i flera regioner runt om i landet. Utbildningen är på ca 70 timmar exklusive igångsättningsfasen. Vanligen är det arbetsförmedlingar, kommuner eller former av samordningsförbund som är beställare av dessa utbildningar.

Önskas mer information om startprocesser för sociala företag erbjuder vi informationer avgiftsfritt.

Det finns mycket material som beskriver socialt företagande och en del av detta finner du nedan.

Intresseorganisation och nätverk.

På nationell nivå finns de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, Skoopi
som bl.a. verkar för att synliggöra ASF företagandets villkor och förutsättningar. I Värmland finns ett nätverk vari samtliga ASF företag medverkar i.
Nationellt erbjuder Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Sveriges kommuner och landsting samordnad information om ASF företagande på www.sofisam.se.

Utbildningar riktade till befintliga ASF

Värmlandskooperativen arrangeras ett antal utbildningar på olika teman varje år. Dessa utbildningar anslås under menyrad utbildningar och på vår facebooksida. Önskas specifik utbildning vänligen kontakta oss.


Kontakt

   Bryggaregatan 11, 653 40, Karlstad

   054 - 18 37 40

   förnamn@varmland.coop

Dataskyddsförordningen, GDPR

Läs mer om hur Värmlandskooperativens hanterar personuppgifter och avanmäl dig från vår digitala kontaktdatabas här.

Följ oss på facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.