TransferToCoop

TransfertoCOOP är ett transnationellt projekt bl.a. baserat på den förstudie ”Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften” som Värmlandskooperativen publicerade 2015.

Projektparters kan enkom nationella organisationer vara och Värmlandskooperativen medverkar genom vår paraplyorganisation Coompanion Sverige. Les Scop i Paris är projektägare och övriga huvudpartners utöver Coompanion/Värmlandskooperativen och Les Scop kommer från Slovenien och Belgien


Kontakt

   Bryggaregatan 11, 653 40, Karlstad

   054 - 18 37 40

   förnamn@varmland.coop

Följ oss på facebook